http://kukako.fi/tmp/

http://kukako.fi/tmp/map12.html

http://kukako.fi/tmp/map23.html

Ajankäyttö

Päivittäisen ajankäytön keskiarvot

Voitte lisätä oman luokkanne päivittäisen ajankäytön keskiarvon hienoon pylväsdiagrammiin Mihin aikani kuluu? -tehtävässä